สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Office of The President, Songkhla Rajabhat University
: : สายตรงผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี : :

สายตรงผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ข้อตกลงการร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์

  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดให้บุคคลผู้เดือดร้อนสามารถแจ้งร้องเรียนผ่านระบบทาง เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนดแล้วส่งตรงถึงสายตรงผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีทันที หนังสือร้องเรียนทุกฉบับจะได้รับการพิจารณาและรายงานผลให้ท่านทราบทาง E-mail ที่ท่านกรอกหรือทางหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อระบุตัวตนและเพื่อแสดงว่าข้อร้องเรียนมีความน่าเชื่อถือสูง มีขั้นตอนดังนี้

  • ในช่องที่มีเครื่องหมาย *ท่านต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  • ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมลล์จะมีประโยชน์ สำหรับการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ
  • ข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
คลิกที่นี่เพื่อยืนยันการทำรายการ

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

0-7426-0200-4 http://president.skru.ac.th

พัฒนาโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา All Rights Reserved

สำหรับเจ้าหน้าที่