สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Office of The President, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน


สำนักงานอธิการบดี จัดทำแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ขอให้ผู้ปฏิบัติงานลงข้อมูลการปฏิบัติงานภายในช่วงเวลา 16.00 - 19.00 น. ของวันทำการนั้นๆ ดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 2021-03-28_005.pdf

link :

อ่านแล้ว 127 ครั้ง
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2564
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

0-7426-0200-4 http://president.skru.ac.th

พัฒนาโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา All Rights Reserved

สำหรับเจ้าหน้าที่