สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Office of The President, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำหน่วยงานตามแนวทางปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สำหรับบุคลากรประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี


มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ออกคำสั่งเลขที่ 2086/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำหน่วยงานตามแนวทางปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สำหรับบุคลากรประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

ดาวน์โหลดไฟล์ : 2021-08-14_041.pdf

link :

อ่านแล้ว 46 ครั้ง
ประกาศวันที่ 14 สิงหาคม 2564
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

0-7426-0200-4 http://president.skru.ac.th

พัฒนาโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา All Rights Reserved

สำหรับเจ้าหน้าที่