สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Office of The President, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี


สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี ท่านสามารถดำเนินการสำรวจแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ให้บริการ
สำนักงานอธิการบดี เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานต่อไป
ณ จุดบริหาร ได้ที่เว็บไซต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

http://shorturl.skru.ac.th/yourls/17t
หรือ QR Code ที่ปรากฏ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 2021-12-29_043.jpg

link : http://shorturl.skru.ac.th/yourls/17t

อ่านแล้ว 139 ครั้ง
ประกาศวันที่ 29 ธันวาคม 2564
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

0-7426-0200-4 http://president.skru.ac.th

พัฒนาโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา All Rights Reserved

สำหรับเจ้าหน้าที่