สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Office of The President, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งสำนักงานอธิการบดี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำสั่งสำนักงานอธิการบดี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 2023-11-01_096.pdf

link :

อ่านแล้ว 79 ครั้ง
ประกาศวันที่ 01 พฤศจิกายน 2566
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

0-7426-0200-4 http://president.skru.ac.th

พัฒนาโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา All Rights Reserved

สำหรับเจ้าหน้าที่