สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Office of The President, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางการนำเสนอประเด็นความรู้ด้านการพัฒนางาน KM สำนักงานอธิการบดี


ตารางการนำเสนอประเด็นความรู้ด้านการพัฒนางาน KM สำนักงานอธิการบดี

ดาวน์โหลดไฟล์ : 2024-04-26_153.pdf

link :

อ่านแล้ว 23 ครั้ง
ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2567
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

0-7426-0200-4 http://president.skru.ac.th

พัฒนาโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา All Rights Reserved

สำหรับเจ้าหน้าที่